קורסים

בנתיב הקסם המזרחי

בנתיב הקסם המזרחי

טל חניה, אורנה שפרלינג, יורם טויטו, עפר רגב, פנינה שחם, בני גמליאלי, ראובן גפני
תל אביב והמרכז
6 מפגשים
לתוכנית הקורס