פילוסופיה פוליטית מול מציאות עכשוויתהתיאוריות הגדולות של העבר מול הדרמה האקטואלית של ההווה

מרוב עצים לא רואים את היער. מרוב דרמות פוליטיות לא רואים את הפוליטיקה עצמה. מרוב אקטואליה לא רואים את התמונה הגדולה. כדי להתבונן ב"כאן" ו"עכשיו" של החברה הישראלית ולהבין אותם, יש להתרחק מעט, ולאפשר למציאות העכשווית להתפענח לאור התיאוריות הפילוסופיות הגדולות. סדרת הרצאות זו תציג את מיטב הפילוסופיה הפוליטית מאפלטון ועד ימינו, ותאיר את ההגות הפוליטית שמסתתרת מאחורי המציאות היומיומית.​
תכנית הקורס - סמסטר א
אפלטון והפוליטיקה של האוטופיה
ספר דברים והפרדוקסים הנצחיים של הפוליטיקה
ההתנגשות בין הגות שמרנית להגות ליברלית (חלק א')
ההתנגשות בין הגות שמרנית להגות ליברלית (חלק ב')
הרעיונות של פוליטיקת הזהויות
ישראל 2023 כמעבדה של כל התיאוריות הפוליטית הגדולות

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

בית ציוני אמריקה,דניאל פריש 1,תל אביב / מפה
6 מפגשים:ימי ראשון, 20:00-21:00
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 715 ₪
תלמיד ותיק 5% - 675 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 675 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 675 ₪

מועדי המפגשים

2022:
13 נובמבר, 20 נובמבר, 11 דצמבר
2023:
1 ינואר, 8 ינואר, 15 ינואר
הנחיה מקוונת,הנחייה מקוונת למידה מהבית / מפה
6 מפגשים:
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 715 ₪
תלמיד ותיק 5% - 675 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 675 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 675 ₪

מועדי המפגשים