"אשא עיניי"עיונים בשורשיה ובפֹּארוֹתיה של התפילה

מאז שחָרב המקדש בירושלים תורגם פולחן הקורבנות הדומם לשפת המילים, התחינה והלחש. תפילות עתיקות ממרחבים שונים נאספו לסידור עתיק-חדש אחד, שבין דפיו מקופלים זיכרונות, תקוות ואמונות מתחדשות תדיר. בסדרה שלפניכם נפתח את סידור התפילה העתיק, ונתבונן בשורשי התפילה הנעוצים במקרא, בהתגבשותו של מוסד בית הכנסת, ובהתחדשותה של תפילת הציבור בעת החדשה.​

תכנית הקורס - סמסטר ב
כוחה של תפילה - הנביאים כמגוננים על עמם / הרב ד"ר בני לאו
"המכוון לבו": כוונה ותפילה / הרַבָּה פרופ' דליה מרקס
"כָּל עַצְמוֹתַי תֹּאמַרְנָה": הצדדים הגופניים של התפילה / הרַבָּה פרופ' דליה מרקס
תקנת התפילה בדור יבנה: חורבן, פולחן, ומילים חדשות לתפילת הציבור / ד"ר הלל מאלי
מקדש הדממה: דממת הפולחן והמיית התפילה / ד"ר הלל מאלי
קריאת שמע בין ימי בית שני לתקופת המשנָה / ד"ר הלל מאלי
לומר שלום: ברכת כוהנים מכתף הינֹם אל בית הכנסת / ד"ר הלל מאלי
התפילה החסידית, וההתבודדות הברסלבית כתפילה / ד"ר תומר פרסיקו

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

מוזיאון ארצות המקרא,שד' המוזיאונים, גרנות 25 / מפה
8 מפגשים:ימי שני, 11:00-12:30
החל מ--1 / פירוט מחירים
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 750 ₪
תלמיד ותיק 5% - 710 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 710 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 710 ₪

מועדי המפגשים

2023:
13 מרץ, 20 מרץ, 3 אפריל, 17 אפריל, 1 מאי, 15 מאי, 29 מאי, 12 יוני