מהפכנות הרמב"םחתרנות ומרדנות ב"מורה נבוכים"

ד"ר מיכה גודמן סופר וחוקר המחשבה היהודית
המודרניות נתפסת כמרידה במסורת והשתחררות מכבלי הדת. לכן מפתיע לגלות שאת הרעיונות הגדולים ביותר והחתרניים ביותר של המודרניות ניתן למצוא בכתבים של אחד מענקי המסורת היהודית - הרמב"ם. סדרת מפגשים על הבשורה מפי הרמב"ם.
תכנית הקורס - סמסטר א
אלוהים כאיום הגדול ביותר על הדת
על המשותף לימי הביניים והמאה ה-21 / מבוכה רעיונית
המחאה כנגד חוסר רציונאליות
הביקורת של הרמב"ם / מחד גיסא והביקורת של המודרניות מאידך גיסא על הדת
האם הדת צפויה להיעלם מן העולם?
האם יש עתיד לרציונאליזם יהודי?

מרכזי לימוד, תאריכים ומחירים

הנחיה מקוונת,הנחייה מקוונת למידה מהבית / מפה
6 מפגשים:ימי שני, 20:00-21:00
החל מ-510 / פירוט מחירים
הרשמה מוקדמת עד (04 פברואר 2021)
הרשמה מוקדמת 5% - 540 ₪
הרשמה מוקדמת +ותיק 10% - 510 ₪
הרשמה מוקדמת+ בן זוג 10% - 510 ₪
הרשמה מאוחרת
מחיר מלא/ תלמיד חדש באסכולות - 570 ₪
תלמיד ותיק 5% - 540 ₪
בני זוג/ משפחה 5% - 540 ₪
טרום הרשמה מעל"ה (5%) - 540 ₪

מועדי המפגשים

2020:
9 נובמבר, 30 נובמבר, 28 דצמבר
2021:
18 ינואר, 1 פברואר, 1 מרץ