ד"ר רביד דורון
ד"ר רביד דורון
מרצה בביה"ס למדעי ההתנהגות האקדמית ת"א יפו, וכן במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה האוניברסיטה הפתוחה.