הנחיות הרשמה

הנחיות הרשמה

אופן ההרשמה
ניתן להירשם:
בדואר: יש לשלוח המחאות בלבד – אין לצרף מזומנים – לכתובת: האוניברסיטה הפתוחה בבית דניאל, רח' הברושים 1, ת.ד. 13, זכרון יעקב 30900.
בפקס: 04-6397007, בכרטיס אשראי בלבד.

באופן אישי: במשרד של האוניברסיטה הפתוחה בבית דניאל, רח' הברושים 1, זכרון יעקב.

באמצעות טופס ההרשמה של בית דניאל

 

הערה: נרשם מתחת לגיל 18 חייב לצרף לטופס ההרשמה מכתב הסכמה מהוריו להרשמתו לאוניברסיטה הפתוחה.

אופן התשלום
• בכרטיס אשראי (ויזה, לאומי קארד, ישראכרט, דיינרס, אמריקן אקספרס) בתשלום אחד או בשני תשלומים שווים.
• בהמחאה – את ההמחאה יש לרשום לפקודת האוניברסיטה הפתוחה לתאריך הפעילות ולשלוח בדואר במצורף לטופס ההרשמה (עפ"י הכתובת המצוינת לעיל). בנוסף יש לשלוח מייל בו מצוין סוף השבוע אליו תרצו להירשם ועדכון על משלוח ההמחאה בדואר. את המייל יש לשלוח אל: avivaam@openu.ac.il
הודעות לאוניברסיטה
יש לשמור עותק מכל מכתב הנשלח בדואר או בפקס וכן את אישור המשלוח. האוניברסיטה לא תתחשב בטענה שמכתב כלשהו נשלח בדואר או בפקס ולא הגיע, אלא בצירוף הוכחה לכך (כגון: אישור משלוח פקס, דף פירוט שיחות מ"בזק" או אישור על דבר דואר רשום). אם לא תצורף הוכחה, הנושא יטופל בהתאם למועד הפנייה החדש. המועד הקובע הוא תאריך קבלת הפנייה בכתב במשרדי בית דניאל.

ביטול הרשמה
בקשת ביטול אשר תתקבל לא פחות מחודש לפני מועד הפעילות תחייב את המזמין ב-50% מערך ההזמנה + 80 ₪ עבור דמי טיפול מינהלי אלא אם המבטל ימציא נרשם אחר במקומו ובמקרה כזה יחויב רק בדמי הטיפול המנהלי. בקשת ביטול אשר תתקבל שבעה ימים או פחות לפני מועד הפעילות תחייב את המזמין בעלות מלאה.

אי-פתיחת פעילות
האוניברסיטה הפתוחה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח פעילות עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא התשלום ששולם.

שינויים בלתי-צפויים
במועדי הפעילויות עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן, עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים פעילות אף-על-פי שהיתה כוונה לקיימה.

 


מבין לקוחותינו »
טבע
נייר חדרה
חוליות
אבן דרך
חותם
פייזר
שטראוס
ENZYMOTEC
אישתר
מזרחי-טפחות