2

היחידה לקידום עובדי הוראה

2
דוא"ל: teachers@openu.ac.il   טלפון: 09-7781512   פקס: 09-7780635

הרשמה - הכשרת בעלי תפקידים

שימו לב !

עם סיום תהליך ההרשמה יופיע מספר אסמכתא,

שמור אותו לצורך ברור בנושא ההרשמה.


במידה ולא מופיע מספר אסמכתא , הרשמתך לא

נקלטה ועליך לבצע שוב את התהליך.


במקרה של הודעת שגיאה – יש לפעול ע"פ ההנחיות

קורס: תכנית הכשרה לאנשי מקצוע-הדרכת הורים 55508

קבוצת לימוד: 1 (47354)

מקום לימוד: אוניברסיטה הפתוחה,קלאוזנר 16, רמת אביב, תל אביב.

ימי מפגש: ג

שעות מפגש: 09:00-15:00

תאריך פתיחה: 17/11/2020

מחיר: 19950 ₪ כולל דמי הרשמה

תאריך פתיחת הקורס עשוי להשתנות, יש לודא מועד פתיחה עדכני.

בקורס ללא תשלום - במידה שאתם מוותרים על השתתפותכם, מחובתכם להודיע זאת ליחידה לקידום עובדי הוראה (09-7781512) עד שבועיים לפני תחילת הקורס.

בשל מצב התחלואה בנגיף הקורונה, היחידה לקידום עובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה תפתח את שנה"ל תשפ"א בהוראה מקוונת מלאה.
במידה ויוחלט אחרת אנו ערוכים להוראה המשלבת גם מפגשים פרונטליים בכיתות.

מילוי פרטים וביצוע תשלום

2
*
*
*

*
 
 
*
*   איתור מיקוד
*
*

*
תוקף הכרטיס: * /
*
*
*

*
*
   
   

קראתי את התקנון ואני מסכים לכל פריטיו. לקריאת התקנון.


*
Captcha
Reload