2

היחידה לקידום עובדי הוראה

2
דוא"ל: teachers@openu.ac.il   טלפון: 09-7781512   פקס: 09-7780635

הרשמה - הכשרת בעלי תפקידים

שימו לב !

עם סיום תהליך ההרשמה יופיע מספר אסמכתא,

שמור אותו לצורך ברור בנושא ההרשמה.


במידה ולא מופיע מספר אסמכתא , הרשמתך לא

נקלטה ועליך לבצע שוב את התהליך.


במקרה של הודעת שגיאה – יש לפעול ע"פ ההנחיות

קורס: תכנית הכשרה לאנשי מקצוע-הדרכת הורים 55508

קבוצת לימוד: 1 (47354)

מקום לימוד: אוניברסיטה הפתוחה,קלאוזנר 16, רמת אביב, תל אביב.

ימי מפגש: ג

שעות מפגש: 09:00-15:00

תאריך פתיחה: 17/11/2020

מחיר: 19950 ₪ כולל דמי הרשמה

תאריך פתיחת הקורס עשוי להשתנות, יש לודא מועד פתיחה עדכני.

בקורס ללא תשלום - במידה שאתם מוותרים על השתתפותכם, מחובתכם להודיע זאת ליחידה לקידום עובדי הוראה (09-7781512) עד שבועיים לפני תחילת הקורס.

מילוי פרטים וביצוע תשלום

2
*
*
*

*
 
 
*
*   איתור מיקוד
*
*

*
תוקף הכרטיס: * /
*
*
*

*
*
   
   

קראתי את התקנון ואני מסכים לכל פריטיו. לקריאת התקנון.


*
Captcha
Reload