פסיכולוגיה ויהדות (Psychology and Judaism)


תורת הנפש אצל חז"ל (60 שעות לימוד)


מרכז י.נ.ר
Y.N.R Center


בית הדפוס 30 מרכז ספיר 1/36 בנין 1 קומה 3 גבעת שאול, ירושלים
סניף י.נ.ר במרכז: ברוך הירש 14, בני ברק


מבואחז"ל מספרים, שכל החוכמות ניתנו למשה רבנו עם קבלת התורה, כולל חוכמת הנפש (רמב"ן, הקדמה לתורה). הפסיכולוגיה משמשת בסיס התנהגותי וטיפולי כחלק מצורכי החיים של בני האדם. היהדות, כחלק מתורת חיים, כוללת עקרונות תאורטיים ומעשיים בתורת הנפש, המונחים הן על ידי תורה שבכתב והן על ידי תורה שבעל פה.

מטרות


עיקר מטרתו של קורס זה היא לחשוף חלק ניכר מהמקורות הרבים ביהדות העוסקים בתורת הנפש, ולהקנות מיומנויות מעשיות לשילובם בעבודה ייעוצית וטיפולית.

נושאי הלימוד

 • מפגש ראשון -בחטיבה הראשונה נעסוק במבואות תורת הנפש אצל חז"ל, בחשיבות העיסוק בתורת הנפש, במאפייני שפת ההליכות בתורת הנפש ובמקורותיה.

 • מפגש שני - במפגש זה נמשיך לעסוק במבואות, ונקדיש פרק ביחס היהדות לידע האקדמי המקצועי הקיים בתחום זה: האם אינו בכלל חוכמות חיצוניות האסורות, ומה יחסם של גדולי ישראל למקצועת הפסיכולוגיה.

 • מפגש שלישי- בחטיבה השנייה נעסוק בתיאוריה של תורת הנפש אצל חז"ל.

 • מפגש רביעי - במפגש זה נמשיך לעסוק בתיאוריה של תורת הנפש: נדון בשוֹנוּת הטבעים, בטאבולה ראסה, בתכונות מוּלדות ונרכשות, ובתת-המודע.

 • מפגש חמישי - נדון בחלוקה כללית לסוגי בני אדם השונים בחז"ל מבחינה נפשית, ובסוגי הפרט השונים: הבדלי הטבעים בין האיש לאישה, בין ילד למתבגר ומבוגר וכיוצא באלו.

 • מפגש שישי - החטיבה השלישית תעסוק בתורת המידות בחז"ל. כאן נדון בחשיבות עבודת המידות ומטרתה, ובחשיבות הכרת מידות עצמנו, נלמד כיצד מאבחנים מידות, האם ניתן לכוון את המידות, והקושי שבדבר.

 • מפגש שביעי- נמשיך לעסוק בתורת המידות, ונדון בשיטות השונות בתורת המידות ובהשלכותיהן.

 • מפגש שמיני-החטיבה הרביעית תעסוק בגורמים הסביבתיים ובהשפעתם על נפש האדם.

 • מפגש תשיעי - החטיבה החמישית תעסוק בנושא האבחון אצל חז"ל: נושאי האבחון השונים, האדם הממוצע, טבעים אופטימליים, נורמליים ולא נורמליים.

 • מפגש עשירי- רקע משפחתי, סביבתי, משיח לפי תומו, הופעה, מעשים, ושיטותיו השונות.

 • מפגש אחד-עשר - החטיבה השישית תעסוק בלימוד משווה בין כמה מהשיטות התיאורטיות והמעשיות העיקריות בפסיכולוגיה לבין ההתייחסות של חז"ל לטיעונים השונים המועלים בכל אחת מהן, וכן בלימוד שיטות הטיפול השונות העולות מדברי חז"ל.

 • מפגש שנים-עשר- במפגש זה נסכם את החטיבה השישית בלימוד שיטות הטיפול השונות העולות מדברי חז"ל - דרכי החיזוק לנטיות חיוביות ומניעת נטיות שליליות, גישה בטיפול בנטיות שליליות, דרכי טיפול עקיפות וישירות - ונסכם את הקורס כולו.

 • רכז הקורס


  הרב ד"ר אברהם ארי סמגה, רב שכונת רמת שלמה, ירושלים, בעל תואר אקווילנטי לדוקטורט, הרבנות הראשית, משרד החינוך

  חובות הקורס


  נוכחות רציפה בהרצאות לכל אורך הקורס.
  הכנה וקריאת קבצי המקורות לקראת ההרצאות, והכנת עבודות.
  משתתפי הקורס יצטרכו להגיש שתי עבודות בהן מוצגות התייחסויות נוספות של חז"ל לחטיבות השונות או התייחסות ביקורתית לנאמר בקורסים.

  מרכיב הציון הסופי


  מבחן סופי - 60%; עבודות - 40%

  ביבליוגרפיה (חובה)


  חוברת קורס. ייתכנו חומרי לימוד נוספים לקריאה בהתאם לצורך.

  משך הקורס וימי הלימוד


  הקורס יתקיים במסגרת 12 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות כל אחד.
  לנשים - ימי רביעי בשעות 9.00-13.00
  לגברים - ימי שני בשעות 16.00-20.00

  שכר הלימוד


  4,800 ש"ח
  ניתן לחלק ולפרוס לתשלומים.

   
  למידע נוסף מלא/י פרטיך
  ונציג יחזור אליך בהקדם
  אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
למידע נוסף מלא/י פרטיך
ונציג יחזור אליך בהקדם
אני מסכים/ה לקבל מידע, עדכונים ודבר פרסומת מהאוניברסיטה הפתוחה בדוא"ל ו/או מסרונים
דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים