תלמידי אסכולות היקרים,

עם פתיחתו של שבוע חדש אנו מבקשים לדרוש בשלומכם ולעדכנכם בפעילות אסכולות.

אנו נערכים עתה לדחיית כל המפגשים של אסכולות עד לאחר חג הפסח ויום העצמאות ומקווים מאד שהמצב יאפשר לנו לחזור לפעילות כבר בסמסטר זה. תאריכים חדשים יפורסמו בימים הקרובים, מובן שנפעל בהתאם להנחיות המדינה ומתוך שמירה על בריאותכם.

נמשיך לעדכן אתכם באמצעות אתר האינטרנט, דף הפייסבוק, דואר אלקטרוני ומסרונים.

בריאות שלמה לכם וליקיריכם,

צוות אסכולות