נמצאו 6 קורסים

אידיאלוגיות מתנגשות

תל אביב והמרכז , סדרה מקוונת
6 מפגשים
לתוכנית הקורס

חזרה אל תרבות המערב עידן הנאורות

תל אביב והמרכז , סדרה מקוונת
8 מפגשים
לתוכנית הקורס

אדם מחפש משמעות - סדרה מקוונת גישות שונות בפילוסופיה ובפסיכולוגיה

סדרה מקוונת
8 מפגשים
לתוכנית הקורס

פרדוקס הכוח פילוסופיה פוליטית בנושאי שלטון וכוח

תל אביב והמרכז , סדרה מקוונת
6 מפגשים
לתוכנית הקורס

לטפל בעצמנו גוף ונפש משולבים זה בזה

סדרה מקוונת
8 מפגשים
לתוכנית הקורס

ספר איוב על סבל, צדק ותקווה

תל אביב והמרכז , סדרה מקוונת
6 מפגשים
לתוכנית הקורס