קורסים

ממשל ואסטרטגיה

ממשל ואסטרטגיהמנחה: איתן בן אליהו

רם כספי , אסף אוריון, רם בן ברק, שאול אריאלי
סדרה מקוונת
4 מפגשים
לתוכנית הקורס