אלוף במיל' גיורא איילנד
אלוף במיל' גיורא איילנד
לשעבר ראש המכון לביטחון לאומי.
שירת בצה"ל בדרגת אלוף וכיהן כראש המועצה לביטחון לאומי.