אלוף (במיל') גיורא איילנד
אלוף (במיל') גיורא איילנד
לשעבר ראש המכון לביטחון לאומי.
שירת בצה"ל בדרגת אלוף וכיהן כראש המועצה לביטחון לאומי.