פרופ' ליעד מודריק
פרופ' ליעד מודריק
בית הספר למדעי הפסיכולוגיה, ובי"ס סגול למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב
היא אשת רדיו וטלוויזיה ישראלית, מגישה בגלי צה"ל, דוקטור למדעי המוח ולפילוסופיה וחברת הסגל האקדמי הבכיר של בית-הספר למדעי הפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

קורסים

חידת התודעה

חידת התודעהסוגיות פילוסופיות ומדעיות

ליעד מודריק
סדרה מקוונת, תל אביב והמרכז
8 מפגשים
לתוכנית הקורס