מוזיאון ארצות המקרא

סטפן וייז 21 ירושלים | מפה
קווי אוטובוס המגיעים למוזאון: 20 )עובר בתחנה המרכזית(, 77 )עובר בתחנה המרכזית(,
1 ,56 ,6