אבשלום קאפח
אבשלום קאפח

ארכיאולוג ​

קורסים

"ספר שופטים" – סוגיות

"ספר שופטים" – סוגיות

אבשלום קאפח
תל אביב והמרכז
8 מפגשים
לתוכנית הקורס
ספר שמות – מושגים, רעיונות, תכנים

ספר שמות – מושגים, רעיונות, תכנים

אבשלום קאפח
תל אביב והמרכז
8 מפגשים
לתוכנית הקורס