קולונוע "לב סמדר"

לויד ג'ורג' 4 המושבה הגרמנית, ירושלים | מפה
קווים
קווים העוצרים במושבה הגרמנית- 21, 18, 4.
החניה בקולנוע לב סמדר הינה ברחובות הסמוכים לקולנוע שאינם מיועדים לדיירים בלבד:
רח' לויד ג'ורג', רח' כרמיה וכדומה.