גליה פסח
גליה פסח
מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה של קונפליקטים ברחבי העולם
מתמחה בהיסטוריה ופוליטיקה עכשווית של קונפליקטים תמחה בהיסטוריה ופוליטיקה עכשווית של קונפליקטים
וסכסוכים אתנים ברחבי העולם ומדריכת טיולים לחו"ל