בלהה בן אליהו
בלהה בן אליהו
מרצה לספרות, מכון כרם-מכללת דוד ילין, מכללת אפרתה​

קורסים

מסע בין מילים

מסע בין מיליםטקסטים מכוננים בשירה ובסיפורת העברית

בלהה בן אליהו, אבי אלון
חיפה והסביבה
8 מפגשים
לתוכנית הקורס
שניים לרוץ איתם

שניים לרוץ איתםקריאה ביצירת דוד גרוסמן וש"י עגנון

בלהה בן אליהו
ירושלים והסביבה
8 מפגשים
לתוכנית הקורס
מעברים

מעבריםקריאה בספרות העברית

בלהה בן אליהו
ירושלים והסביבה
8 מפגשים
לתוכנית הקורס