ידיעוני אסכולות

איזה קורס מסקרן אותך?

סקרנות היא מנוע אדיר כוח. היא מניעה אותנו קדימה והופכת אותנו ליצורים התבוניים המיוחדים שאנחנו - בני אדם. בחוברות תמצאו סדרות מתחומים רבים , כולם נועדו לעורר בכם את הרעב התמידי להעמקה וידע מחד גיסא ולהשביע את סקרנותכם מאידך. המגוןן רב וההיצע רחב, בחרו לכם קורס להשביע את סקרנותכם.